migranci-uchodźcy

Summer months, encourage to take part in the events. Center for Foreigners invite you to come and see daily life of people, who have applied for international protection. Center for Foreigners in Białystok waits for you on the 2nd of June. You will have a unique occasion to taste national dishes. Everyone, who would like…

Letnie miesiące zachęcają do spotkań. Ośrodki dla Cudzoziemców również otwierają swoje bramy i zapraszają lokalną społeczność 2 czerwca, kiedy to będzie można odwiedzić Ośrodek w Białymstoku. Jedną z przewidzianych atrakcji będzie możliwość skosztowania narodowych potraw przygotowanych przez mieszkanki ośrodka. Wszystkich, którzy chcą zobaczyć „życie ośrodka od kuchni”, obejrzeć występy i porozmawiać z mieszkającymi w Ośrodku…

В последний майский уик-энд клиенты Центра Помощи Мигрантам и Беженцам Каритас Згожелец провели очень интенсивно. В субботу украинская молодежь посмотрела премьеру очередной части „Пиратов Карибского моря”. Для некоторых из них это был первый визит в Мультикино, что составляло дополнительную привлекательность. В воскресенье группа польско – украинская отправилась на велосипедную изучать ближайшие окрестности. Это не только…

In the last May weekend, the clients of the Caritas Migrants and Refugees Center in Zgorzelec have been extremely busy. On Saturday Ukrainian youth watched the premiere of the next part of the “Pirates of the Caribbean”. For some of them it was the first visit to Multikino, which made this more attractive. On Sunday…

W ostatni majowy weekend klienci Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Zgorzelcu spędzili wyjątkowo intensywnie. W sobotę młodzież ukraińska z obejrzała premierę kolejnej części „Piratów z Karaibów”. Dla niektórych z nich była to pierwsza wizyta w Multikinie, co stanowiło dodatkową atrakcję. W niedzielę grupa polsko – ukraińska udała się na wycieczkę rowerową po okolicy.…

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej wspólnie z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Łukowie i Stowarzyszeniem Dla Ziemi organizują Dzień Otwarty, który odbędzie się 24 maja 2017 roku w ww. Ośrodku przy Al. Kościuszki 29 o godzinie 11:00. Jedną z atrakcji będą warsztaty kulinarne zorganizowane w ramach projektu Caritas „Nowy Dom Polska”. Podczas tego…

Если вы хотите отведать традиционной Чеченской, турецкой или украинской кухни, пожалуйста, не стесняйтесь посетить центр для иностранцев в Лукув на 24 мая. Творожный торт, традиционные пельмени из Таджикистана и многое другое виды пищи будут подготовлены жителей. Смотрите нас по адресу Лукув, ul. Kościuszki 29 / ул. Костюшко 29, 24 мая – мы начинаем в 11…

If you would like to taste some traditional Chechen, Turkish or Ukrainian dishes, please feel free to visit Center for Foreigners in Łuków on May, 24th. Cheese cake, traditional dumplings from Tajikistan and much more different types of food will be prepared by the residents. See us in Łuków, ul. Kościuszki 29 / Kosciuszko street…

Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchomiła pierwszą w Polsce aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym, jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce, system geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do celu. 15 stycznia w Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i…

On the occasion of World Day of Migrants and Refugees, Caritas Poland launched  first smartphone app to help asylum seekers find themselves in a new country. The  app offers migrants practical information on asylum procedure in Poland, social and health care provisions or their rights on the labour market. On January 15, 2017, the Catholic Church…