migranci-uchodźcy

Rozpoczyna się 17-ty międzynarodowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”. Trwa do 14 grudnia.

W czasie festiwalu są pokazywane filmy dokumentalne, których tematyka dotyczy praw człowieka.
W tegorocznym programie można obejrzeć filmy twórców z Europy, USA, Kenii, Indii czy Izraela. Zostaną pokazane dokumenty, dotyczące na przykład aktywistów społecznych z Kambodży, ogromnej klinice położniczej w Manili czy rabunkowych inwestycjach w kupno ziemi w Etiopii.

Pierwsza edycja odbyła się w 2001 r. Festiwal organizowany jest nakładem pracy organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, na wielu filmach i spotkaniach widzowie prawie nie mieszczą się w salach. Przy okazji Festiwalu przyznawana jest też nagroda „za wybitne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka w filmie”.

Pokazy i spotkania z zaproszonymi gośćmi odbywają się w kilku kinach w Warszawie. Bezpłatne bilety można odebrać w konkretnym kinie na dany dzień lub na dzień następny.

Program: http://watchdocs.pl/2017/f/

Źródło grafiki: https://web.facebook.com/WATCHDOCSFILMFESTIVAL/

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska