migranci-uchodźcy

W najbliższy weekend będzie można obejrzeć przedstawienie teatralne, przygotowane przez artystów z Polski i Iranu. Odnosi się do faktu, że po II wojnie światowej ok. 120 tysięcy Polaków było uchodźcami w tym właśnie kraju.

Spektakl odbywa się w Stole Powszechnym / Teatrze Powszechnym:
– 16 grudnia o 19.30,
– 17 grudnia o 16.00 i 19.30.

Lokalizacja: https://www.google.pl/maps/place/Teatr+Powszechny+im.+Zygmunta+H%C3%BCbnera/@52.247022,21.0462772,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ecc4c076750a5:0xeb3642415f599ad1!8m2!3d52.247022!4d21.0484658

W czasie przygotowań wykorzystano realne biografie i wywiady z uciekinierami.

Rezerwacja wejściówki: w.chinowska@strefawolnoslowa.pl

Więcej informacji: https://web.facebook.com/events/145187282913045

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska