migranci-uchodźcy

Od wczoraj do piątku w Centrum Wielokulturowym o godzinie 18.00 można oglądać produkcje filmowe zagranicznych twórców.

Lokalizacja: ul. Jagiellońska 54, Warszawa
https://www.google.pl/maps/place/Centrum+Wielokulturowe+w+Warszawie/@52.2591022,21.0248873,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ecc151b71fb59:0x226add9ecc3c493f!8m2!3d52.2591022!4d21.027076

Grafik projekcji wygląda następująco:

6 grudnia 2017 r. – The Lucky Specials (o mieszkańcach miasteczka w południowej Afryce, którzy amatorsko grają w zespole muzycznym),
7 grudnia 2017 r. – Lost in Lebanon (o uchodźcach syryjskich w Libanie),
8 grudnia 2017 r. – Nanny (o kobietach, które z daleka od swojej własnej rodziny zarabiają jako opiekunki dzieci).

Każdy film ma napisy w j. angielskim. Wstęp jest bezpłatny.

Więcej informacji: https://web.facebook.com/events/524948764537253/

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska