migranci-uchodźcy

Czas Wigilii i Bożego Narodzenia to bardzo ważny moment dla katolików. W Polsce jest ich zdecydowana większość, stąd duży wpływ na obyczajowość. 25 i 26 grudnia to dni wolne od pracy, przeznaczony na przeżycia religijne oraz rodzinne spotkania.

24 grudnia wieczorem, wraz z wzejściem pierwszej gwiazdy, jest obchodzona Wigilia. Wtedy daje się prezenty i śpiewa kolędy. Uroczystą kolację rozpoczyna się czytaniem fragmentu Pisma Świętego o Narodzeniu Jezusa, łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
W ludowej obrzędowości z tym okresem było związanych bardzo wiele przesądów i zwyczajów, odnoszących się do narodzin Jezusa Chrystusa. Z czasem część zanikła, m.in. w związku z rozwojem technologii i przenoszeniem się ludzi do miast. Wiele jednak jeszcze zostało.
Tradycyjnie potraw na stole powinno być 12, jak 12 apostołów (oczywiście są różne w zależności od regionu). Potrawy powinny być postne (bez mięsa, czasem też bez mleka czy tłuszczu zwierzęcego). Najpopularniejsze to barszcz czerwony lub zupa grzybowa, bigos lub kapusta z grochem, ryby (zwłaszcza karp i śledzie), kutia (słodka mieszanka pszenicy, maku, miodu, bakalii), kompot z owocowego suszu. Każdej potrawy trzeba spróbować. Na stole stoi dodatkowe nakrycie dla „zbłąkanego wędrowca”, którego trzeba ugościć, jeśli się pojawi.
Pod obrusem na pamiątkę narodzenia Jezusa w szopie kładzie się sianko. Kiedyś na wsiach pod stół stawiano zboże, które potem dodawano do tego, wysiewanego na pole.
Pierwszą osobą, wchodzącą do domu, musiał być mężczyzna. Pod sufitem wiesza się jemiołę. Choinka, jako drzewsko zielone zimą to symbol życia i narodzin Jezusa.
Uroczysta Msza święta, tzw. Pasterka, rozpoczyna się o północy jako symbol czuwania przy żłóbku.
Wszystkie te zwyczaje i zachowania mają upamiętnić narodzenie Jezusa i zapewnić zdrowie, szczęście i bogactwo w nadchodzącym roku.

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska