migranci-uchodźcy

Wszystkim cudzoziemcom, którzy bez względu na przyczynę opuścili swoje ojczyzny i mieszkają w Polsce, składamy serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dziś rozpoczynają się Wigilią, bardzo ważnym dniem dla katolików.
To powinien być czas, gdy wszelkie spory, podziały i różnice odchodzą na dalszy plan, a na pierwszy plan wychodzi fakt, że wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi.
Życzymy, by w tym okresie spotykała Was większa życzliwość i zrozumienie. Niech pokój, o którym tyle się mówi, stanie się faktem.
Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania arcybiskupa Grzegorza Rysia z mieszkańcami ośrodka dla cudzoziemców w Grotnikach:
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,32715,abp-rys-spotkal-sie-z-uchodzcami-dobrze-jest-byc-t-.html

Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”

Проект „Новый дом Польша” реализует Каритас Польша в сотрудничестве с Каритас епархии и Управлением по Делам Иностранцев. В соавторстве с Программы Национального Фонда Убежища, Миграции и Интеграции и государственного бюджета. Вклад ЕС „Безопасная Гавань”.

The project „A New House Poland" is implemented by Caritas Poland in cooperation with the Caritas departments in the dioceses and Office for Foreigners. Co-financed by the Asylum, Migration and Integration Fund and state budget. EU contribution „Safe Harbour”.

Logotypy projekt nowy dom polska